Dotacje z Unii Europejskiej dla Elocity

Tytuł projektu

Innowacyjne rozwiązanie do zarządzania mocą ładowania samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i biurowcach. Planowane rozwiązanie będzie skalowalne i możliwe do zastosowania zarówno a nowych, jak i już istniejących budynkach wielorodzinnych i biurowcach.

Cel projektu i planowane efekty

Centralnym punktem rozwiązania będzie komputer przemysłowy sterujący ładowaniem na poszczególnych stanowiskach, natomiast końcówki ładowania na każdym ze stanowisk będą znacznie uproszczonymi stacjami ładowania pozbawionymi większości elektroniki sterującej. Kluczowa innowacja w dotyczy jednak sieci neuronowych, które będą stosowane do realizacji zadań kolejkowania o różnych priorytetach i wyboru schematów planowania i optymalnej alokacji dostępnej mocy bez przekraczania mocy zamówionej.

Planowane rozwiązanie będzie skalowalne i możliwe do zastosowania zarówno a nowych, jak i już istniejących budynkach wielorodzinnych i biurowcach.RPO Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa: Gospodarka wiedzy. Działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw


Numer projektu: RPMP.01.02.01-12-0333/19


Wartość projektu: 5 209 563,59


Wkład Funduszy Europejskich: 3 414 733,07