Tytuł projektu:

Opracowanie zewnętrznego sterownika stacji ładowania samochodów elektrycznych umożliwiającego zdalne zarządzanie stacją ładowania łącznie z zarządzaniem jej mocą.

Cel projektu i planowane efekty:

Cele projektu jest budowa zewnętrznego sterownika stacji ładowania samochodów elektrycznych umożliwiającego zdalne zarządzanie stacją ładowania łącznie z zarządzaniem jej mocą za pomocą przeznaczonego dla stacji, które nie współpracują natywnie z protokołem OCCP.

Działanie PO IR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Wartość projektu:

193 483.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

133 707.55 PLN