Dotacje z Unii Europejskiej dla Elocity

Tytuł projektu:

Innowacyjne rozwiązanie do zarządzania mocą ładowania samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i biurowcach. Planowane rozwiązanie będzie skalowalne i możliwe do zastosowania zarówno a nowych, jak i już istniejących budynkach wielorodzinnych i biurowcach.

Cel projektu i planowane efekty:

Centralnym punktem rozwiązania będzie komputer przemysłowy sterujący ładowaniem na poszczególnych stanowiskach, natomiast końcówki ładowania na każdym ze stanowisk będą znacznie uproszczonymi stacjami ładowania pozbawionymi większości elektroniki sterującej. Kluczowa innowacja w dotyczy jednak sieci neuronowych, które będą stosowane do realizacji zadań kolejkowania o różnych priorytetach i wyboru schematów planowania i optymalnej alokacji dostępnej mocy bez przekraczania mocy zamówionej.

Planowane rozwiązanie będzie skalowalne i możliwe do zastosowania zarówno a nowych, jak i już istniejących budynkach wielorodzinnych i biurowcach.

RPO Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa: Gospodarka wiedzy. Działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Numer projektu: RPMP.01.02.01-12-0333/19

Wartość projektu: 5 209 563,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 414 733,07 PLN