News

Elocity i Green City Lab wspólnie dla rozwoju mołdawskiej elektromobilności

Elocity zostało laureatem programu Polish Challenge Fund 2022.

Elocity i Green City Lab wspólnie dla rozwoju mołdawskiej elektromobilności

Projekt Elocity charging station for Green City Lat realizowany jest przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka wesprze swoim doświadczeniem i wiedzą Green City Lab, mołdawskie stowarzyszenie, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i podnoszenia jakości życia ich mieszkańców.

Celem Polish Challange Fund, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), jest transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań, odpowiadających na wyzwania rozwojowe państw członkowskich ONZ. W ramach projektu Elocity dostarczy Green City Lab stacje ładowania wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Będzie również służyć wsparciem merytorycznym i przeszkoli pracowników stowarzyszenia.

W ramach naszej współpracy jeszcze w tym roku w Mołdawii pojawią się 3 stacje w modelu white label - wyjaśnia Michał Baranowski, CEO Elocity. - Podobnie jak większość naszych projektów również ten realizujemy kompleksowo. Obejmuje on: analizę, rekomendacje lokalizacji stacji, audyt, czy dobór optymalnego modelu ładowarek. Przeszkolimy również osoby wskazane przez naszego partnera do obsługi całości. Cieszę się, że możemy w ten sposób wspierać rozwój mołdawskiej elektromobilności, przyczyniając się do popularyzacji transportu zeroemisyjnego w całej Europie - podkreśla Michał Baranowski.

Projekt zakłada, że pierwsze zainstalowane stacje staną się zalążkiem rozwoju całej sieci ładowarek. Dzięki temu kierowcy samochodów elektrycznych podróżujący po Mołdawii zyskają łatwiejszy dostęp do zasilania swoich aut, a cały kraj zrobi kolejny krok do spełnienia unijnych wymogów związanych z transportem zeroemisyjnym. Wspólny projekt Elocity i Green City Lab wpisuje się również w  przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDGs), w szczególności obszary dotyczące wsparcia promocji zrównoważonego rozwoju w przystępnej cenie, czysty transport oraz wsparcie wzrostu gospodarczego i działania przeciwdziałające zmianom klimatu i ich skutkom.

- Współpraca z Elocity to ogromne przyspieszenie rozwoju naszego stowarzyszenia - podkreśla Victor Parlicov, executive director Green City Lab. - Dzięki udziałowi w programie Polish Challenge Fund znacznie szybciej pozyskamy tak potrzebną wiedzę i możliwości. Od kilku lat staramy się o popularyzację idei transportu zeroemisyjnego w Mołdawii, a dzięki wsparciu Elocity nasze działania dadzą widoczne efekty w znacznie krótszym czasie - zaznacza Parlicov.

 

Projekt Elocity charging station for Green City Lat realizowany jest przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt z mediami

Michał Baranowski
Prezes Zarządu

+48 504 001 314
michal@elo.city