Czcionka:

Kontrast:

News

Znaki drogowe stacje ładowania samochodów elektrycznych

Od 2 grudnia obowiązują w Polsce nowe znaki drogowe, wskazujące stacje ładowania samochodów elektryczych.

Znaki drogowe stacje ładowania samochodów elektrycznych

znaki drogowe stacje ładowania

Od 2 grudnia 2021 roku obowiązują przepisy pozwalające stawianie znaków drogowych informujących o stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Znaki D-23b i D23c powstały na skutek inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). 

Jak twiedzi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, Stowarzyszenie wyszło z inicjatywą wprowadzenia znaków już w 2019 r., kierując do Ministerstwa Infrastruktury projekt Systemu Identyfikacji Elektromonilności dla Polski, który zawierał szereg konkretnych propozycji zarówno znaków pionowych, jak i poziomych. 

Co oznaczają nowe znaki drogowe? 

Znak D-23b - stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych ma wskazywać stację paliw, przy której znajduje się punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Z kolei znak drogowy D-23c - punkt ładowania pojazdów elektrycznych ma za zadanie wskazywanie punktu ładowanai pojazdów elektrycznych. 

Michał Baranowski, CEO Elocity uważa, że nowe znaki drogowe mogą bardzo pomóc w rozwoju elektromobilności w Polsce, a przede wszystkim w procesie zwiększenia świadomości kierowców. Wciąż bowiem panuje przekonanie, że głównym hamulcowym rozwoju elektromobilności w naszym kraju jest niewystarczająca infrastruktura ładowania pojazdów. Obecność tego typu znaków przy drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, z pewnością zmieni postrzeganie wielu kierowców. 

Co więcej, jak mówi Baranowski, poza dopłatami to samochodów elektrycznych oraz programem dopłat do infrastruktury ładowania, to właśnie takie inicjatywy jak ta, zapoczątkowana przez PSPA, mogą rzeczywiście wpłynąć na zmianę stereotypów i zapoczątkować nową erę elektromobilności w Polsce.

Dodatkowe zmiany 

Poza wyżej wymienionymi dwoma nowymi znakami drogowymi, pojawi się jeszcze kilka innych zmian, istotnych dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Należy do nich znak D-18, oznaczający miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie na postój samochodów elektrycznych tylko na czas ładowania. Może pod nim pojawić się też informacje o dopuszczalnym czasie ładowania, na przykład 30 minut. Niezastosowanie się do nowych znaków drogowych, może grozić mandatem karnym lub grzywną. 

Zmieniają się także symbole na oznaczeniu poziomym, czyli popularnej kopercie. EE zostaje zastąpione symbolem EV, pochodzącym od Electric Vehicle, który jest już rozpoznawany niemal na całym świecie. 

Omawiając nowe oznaczenia miejsc ładowania samochodów elektrycznych, warto zwrócić uwagę na fakt, iż Elocity świadczy usługę odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), co wiąże się m.in. z przygotowaniem odpowiedniego oznakowania, zgodnie z nowymi przepisami.