Czcionka:

Kontrast:

News

Pojazdy flot komercyjnych w Europie gotowe do elektryfikacji

Raport Webfleet Solutions - krótkie podsumowanie badania

Pojazdy flot komercyjnych w Europie gotowe do elektryfikacji

Opis badania

W badaniu przeanalizowano dane dotyczące przejazdów z 12 miesięcy dla ponad 5 tys. flot w całej Europie, które wykorzystują platformę do zarządzania flotą Webfleet. Na potrzeby tej analizy założono, że gdyby pojazd pokonywał mniej niż 300 km dziennie przez okres 12 miesięcy, wówczas mógłby on zostać zastąpiony pojazdem elektrycznym. Maksymalny dzienny dystans 300 km odzwierciedla średni zasięg najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych i LCV obecnie dostępnych na rynku. Po przeanalizowaniu danych z 100 tys. pojazdów z całej Europy okazuje się, że istnieje duży potencjał wykorzystania pojazdów elektrycznych na potrzeby flot komercyjnych. 


Pojazdy we flotach komercyjnych do zastąpienia elektrykami – najważniejsze wnioski z badań

Wyniki badań wskazują, że zdecydowaną większość pojazdów komercyjnych można by zastąpić samochodami elektrycznymi. Co więcej ponad 80% mogłoby zastąpić co najmniej jeden pojazd w swojej flocie pojazdem na prąd. Dobrą wiadomością jest to, że prawie 60% klientów byłoby w stanie zastąpić co najmniej połowę aut w flocie na elektryki, a ponad 1/3 flot mogłaby wykorzystywać wyłącznie modele elektryczne.
Zakładając, że  wszyscy klienci, którzy byli brani pod uwagę w analizie, zgodnie z szacunkami, przerzucili się na elektryki, to ich łączne zużycie paliwa spadłoby o ponad 2/5 i emitowaliby dzięki temu o 1/3 mniej CO2


Do potencjalnej elektryfikacji najlepiej przygotowane są floty w Wielkiej Brytanii, Holandii  i Francji

We wszystkich krajach, które obejmowała analiza, minimum połowa komercyjnych pojazdów osobowych i LCV mogłaby zostać zastąpiona pojazdami elektrycznymi. Sugerując się danymi, ponad 2/3 pojazdów w UK i Holandii mogłoby zostać zmienione na pojazdy elektryczne. Duży potencjał na też Francja (67%) i Niemcy (61%). Duże znaczenie ma to, że w tych krajach jest już znaczna dostępność stacji ładowania. Większość z 144 tys. punktów ładowania w całej Unii Europejskiej znajduje się właśnie w tych państwach. Kluczem mogą być też stopniowo wprowadzane ograniczenia, które mają na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a także zachęty - obniżki podatków, dotacje itd.


Polska – potencjał elektryfikacyjny

W naszym kraju, na ten moment (2021 r.) prawie połowa pojazdów mogłaby być zastąpiona elektrykami. Chociaż jest to nieco mniej, niż w wyżej wymienionych państwach, to należy pamiętać, że aktualnie mamy ok. 20 tys. pojazdów elektrycznych w ogóle, więc wprowadzenie elektryfikacji we flotach znacznie wpłynęłoby na obraz transportu w Polsce.  Co więcej, dzięki wejściu w życie w marcu 2021 r. dyrektywy unijnej, przewidywany jest duży wzrost nowych stacji ładowania. Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, jeszcze w 2021 r. przybędzie ponad 2,2 tys. nowych punktów ładowania, a w 2022 r. ich liczba wzrośnie do ponad 11,2 tys.

„Mamy nadzieję, że ten raport będzie dodatkowym wsparciem i zachętą dla firm, które mają ambicję wprowadzania pojazdów elektrycznych do swoich flot”. - mówi Van der Leij, Wiceprezes Webfleet Solutions Europe.

Artykuł sporządzony został na postawie raportu z badania Webfleet Solutions – a Bridgestone company.
Więcej informacji na stronie Webfleet

Kontakt z mediami

Michał Baranowski
Prezes Zarządu

+48 504 001 314
michal@elo.city

 

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram